image
image
İhtiyaç duyduğunuz konuya dair interaktif ve koçluk yaklaşımıyla hazırlanan motivasyon sunumlarıdır.

Olumlu Düşünmenin Gücü

Ana fikri :

Olumlu düşünme, iyi- kötü, doğru- yanlış, olumlu – olumsuzun çok ötesinde bir yerdir. Olumlu düşünme, bütünü görebilme yeteneğidir. Kişi, bütünü gördüğünde yaptığı tercihlerin sorumluluğunu alabilir.

İçerik :

Olumlu/ olumsuz tanımlamaları, bedenimizdeki izdüşümleri, seçeneklere dair örneklemeler

Olumlu Düşünmenin Gücü seminerinin atölye çalışması konuları;


1. İnsan beyni çalışma mekanizması
2. Konforsuz duygular ve etkileri
3. Konforlu duygular ve etkileri
4. İç sesleri dinleme ve değerlendirme
5. Negatif iç sesleri pozitif iç seslere dönüştürme
6. Destekleyici eylemler ve düşünce yapısını koruma
Olumlu düşünme bizi ‘seçenekler dünyasında’ yaşatır.

Doğru İletişim Mutlu Hayatlar

Ana fikri :

Yaşadığımız hayat ve ilişkilerimiz içimizde olup bitenlerin birer yansımasıdır.

İçerik :

İçimizdeki seslerin dinamiği nasıl çalışır? Bağlantı ne demek? İletişimde doğru yanlış var mı?Kurduğumuz iletişim yaşamımızı nasıl şekillendirir.

Doğru İletişim Mutlu Hayatlar seminerinin atölye çalışması konuları :

1. İletişimde gözlem, değerlendirme, düşünce ayırımı yapma
2. Dinleme düzeyleri
3. Dinleme- algı onayı
4. Duygu durum farkındalığı
5. Konforsuz duygular ve ihtiyaçlar
6. Hem kendini hem karşındakini gözeterek iletişim kurma
7. ‘Hayır’ ı duymak ve ‘Hayır’ı kullanmak

Çocuk Merakı İle Soru Sormak

Ana fikri :

Merak duygusu yaşamımızı zenginleştirir bağlantı kurma yeteneğimizi artırır. Merak evet ama neye merak? Merak ve empatinin bağlantısı nedir? Cevabı ‘sana ne’ ve ‘bana ne’ olmayan sorular nasıl sorulur?

Çocuk Merakı ile Soru Sormak seminerinin atölye çalışması konuları

  • Empati nedir?
  • Kişisel gelişim matrisinde empati düzeyiniz nedir?
  • Empatik merak tanımı
  • Soru sorma yolculuğunun adımları

Hikaye - Metafor Kullanımı

Engel Atlama Sanatı

Ana fikri :

Engelleri aşmanın, çözüm üretebilmenin en keyifli ve kolay metotlarından biri metaforlar kullanmak ve hikâyeler anlatmaktır.

İçerik :

Hikâyeler ve metaforlar bilinçli zihnimizin ‘olmaz’ dediği şeyleri mümkün kılar, zihin engellerimize kısa devre yaptırır , fikrini deneyimletmek.

Hikaye – Metafor Kullanımı seminerinin atölye çalışması konuları

1. Hikâye anlatımındaki amacı bulma
2. Hikâye metnini yazma
3. Hikâyeyi, duyuları çalıştıracak tekniklerle yeniden düzenleme (an-ı büyütme)
4. Kırpma
5. Anlatma- prova
6. Hikayeler kişiye yeni bakış açıları kazandırır, yeni çözüm yolları keşfettirir ve umut verir.

Gücünü eline al

Ana fikri :

Güç , kişilere ve hatta bireyin kendisine zor kullanmadan içeriden gelen motivasyonla hareket enerjisi sağlamasıdır. Bireysel gücü artırmak için üç basamaklı bir metot uygulanabilir

1. Kullanılan kelimeleri seçme özenimiz
2. Durumlara bakış açımızı gözden geçirme
3. Kişisel algılama ve varsayımda bulunma konularını yönetme biçimimiz
4. Kendimizle ilişkimiz
5. Her durumda elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza duyduğumuz inanç

PROFESYONEL KOÇLUK

Aslında hiç kimsenin tavsiyeye ihtiyacı yoktur. Bu nedenle koçluk; tavsiyede bulunmak, akıl, bilgi vermek, terapi yapmak değildir.

TEMALI SEMİNERLER

İhtiyaç duyduğunuz konuya dair
interaktif ve koçluk yaklaşımıyla
hazırlanan motivasyon
sunumlarıdır.
.

EĞİTİMLER

(Atölye Çalışmaları ) – İnteraktif metodla gerçekleştirilen eğitimler, ihtiyaçlara göre kuruma özel modüller halinde tasarlanmaktadır.
.